colofon:
bronnenmateriaal: anne-ruth wertheim / tekst lesbrief: harry de ridder / website: erik schothuis / (c) cmo - 2010
'de gans eet het brood van de eenden op' is mede mogelijk gemaakt door het prins bernard cultuurfonds

pbcf_liggend

klik op de afbeelding om het boekje te downloaden.Met een gastspreker of een video komen ook de emotionele ervaringen de klas of groep binnen. Samen met Lieneke Akkerman heeft Anne-Ruth Wertheim een methode ontwikkeld om die emotionele ervaringen met de leerlingen of deelnemers te verwerken.

Klik op de afbeelding

De methode helpt de deelnemers te zien wat in hun gevoelens en denkbeelden karakteristiek is voor henzelf, eigen is. Maar ook dat dingen die ze zelf meemaken op een eendere wijze anderen overkomen. De werkwijze roept bij de deelnemers meer zelfrespect en meer respect voor anderen op.

Meer besef van het eigene en het eendere geeft de deelnemers het gevoel er niet alleen voor te staan. En misschien leren ze er ook van om onrecht tegen te gaan.

de gans bestellen (dvd-lesbrief-boek) Het eendere & het eigene links

De gans eet het brood van de eenden op' is het verhaal van de kindertijd van Anne-Ruth Wertheim in een Jappenkamp op Java, Nederlands-Indië. Ze vertelt het aan de hand van een ganzenbord dat haar moeder in het kamp voor haar en haar broertje en zusje maakte.
levensloop
Het beeldverhaal staat op DVD en is zowel in het Nederlands als in het Engels ingesproken. Ook de andere teksten zijn in beide talen beschikbaar. De DVD is te verkrijgen in de online shop van het CMO en kost € 10,00. De lesbrieven en werkbladen zijn gratis vanaf deze site te downloaden, maar ook in kleurendruk verkrijgbaar in CMO's online winkel voor € 10,00 (incl. werkbladen).

'De Gans eet het brood van de eenden op' is in boekvorm verschenen bij Van Stockum Boekverkopers in Den Haag en Leiden. Een Indonesische uitgave (Angsa Merampas Roti Bebek-Bebek) is verschenen bij Galangpress in Yogyakarta.
gans_label
HET EENDERE & HET EIGENE Dealing Creatively with Teaching that Evokes Emotions, in particular Audiovisual Materials and Guest Speakers.
Een methode voor de creatieve verwerking van emoties, teweeggebracht door films of gastsprekers in het onderwijs. THE UNIVERSAL & THE UNIQUE