colofon:
bronnenmateriaal: anne-ruth wertheim / tekst lesbrief: harry de ridder / website: erik schothuis / (c) cmo - 2010
'de gans eet het brood van de eenden op' is mede mogelijk gemaakt door het prins bernard cultuurfonds

pbcf_liggend

'De Gans eet het brood van de eenden op' gaat over de herinneringen aan mijn kinderjaren in Japanse kampen op Java. In die kampen tekenden mijn zusje, broertje en ik alles wat we om ons heen zagen gebeuren - op hele kleine papiertjes, want er kwam nooit nieuw papier het kamp binnen en wat je had meegenomen raakte natuurlijk al gauw op. Onze moeder tekende op het karton van een oude doos een ganzenbord met daarop alle bestanddelen van dat eeuwenoude spel: ganzen, dobbelstenen, waterput, gevangenis en de dood, maar dan zoals het er allemaal uitzag in ons kamp.
(Anne-Ruth Wertheim, uit de inleiding van de lesbrief)

English version

gans_verhaal

de gans bestellen (dvd-lesbrief-boek) Het eendere & het eigene links

De gans eet het brood van de eenden op' is het verhaal van de kindertijd van Anne-Ruth Wertheim in een Jappenkamp op Java, Nederlands-Indië. Ze vertelt het aan de hand van een ganzenbord dat haar moeder in het kamp voor haar en haar broertje en zusje maakte.
levensloop
Het beeldverhaal staat op DVD en is zowel in het Nederlands als in het Engels ingesproken. Ook de andere teksten zijn in beide talen beschikbaar. De DVD is te verkrijgen in de online shop van het CMO en kost € 10,00. De lesbrieven en werkbladen zijn gratis vanaf deze site te downloaden, maar ook in kleurendruk verkrijgbaar in CMO's online winkel voor € 10,00 (incl. werkbladen).

'De Gans eet het brood van de eenden op' is in boekvorm verschenen bij Van Stockum Boekverkopers in Den Haag en Leiden. Een Indonesische uitgave (Angsa Merampas Roti Bebek-Bebek) is verschenen bij Galangpress in Yogyakarta.
gans_label
HET EENDERE & HET EIGENE Dealing Creatively with Teaching that Evokes Emotions, in particular Audiovisual Materials and Guest Speakers.
Een methode voor de creatieve verwerking van emoties, teweeggebracht door films of gastsprekers in het onderwijs. THE UNIVERSAL & THE UNIQUE